top of page

Me vale

Beschrijving

2 muurs
rechtdoor

Groep

Dinsdag, Woensdag, Nieuw

Link naar YouTube

Beschrijving van de dans

R hak voor – teen achter – R shuffle voor

L rockstep voor – l shuffle achter


R rockstep achter – R schuffle voor

L voor en half RO – L shuffle voor


R voor en een kwart LO – heupen

R-L-R-L 4 shuffles ¾ LO draaiend naar 6 uur (oneven muren) en 12 uur (even muren)

bottom of page